בעקבות החלטת בג”צ מהשנה האחרונה (2021)  להתיר פונדקאות ליחידניים ולזוגות מאותו מין  החלטנו  חברת WE פונדקאות ותרומת ביצית  לערוך סקר פונדקאות נרחב בישראל  על מנת להבין את הנכונות של נשים ישראליות להיות  פונדקאיות וכמו כן לבחון את  המניעים העיקריים בהחלטה זו .

סקר ייעודי באינטרנט  ע”י מכון גיאוקרטוגרפיה  בקרב 564 נשים בגילאי 26-38, שלהן ילד אחד לפחות, (מגזר יהודי וערבי).

טווח השגיאה הסטטיסטית המרבית הוא 4.36% + ברמת מובהקות סטטיסטית של 95%

הסקר בוצע בשבוע הראשון של חודש אוגוסט 2021.

המסקנות מסקר זה הן חד משמעיות רוב תהליכי הפונדקאות ימשיכו להתקיים בחו”ל במדינות כמו גיאורגיהגואטמלה , ארה”ב ואוקראינה