מה זה פונדקאות? מי זכאי להליך? מהם תנאי הסף? כמה משלמים עבור ההליך? ועוד. בכמה מילים פשוטות ניתן לומר כי פונדקאות היא הליך חוקי בו מגיעים שני צדדים (הורים מיועדים ואם פונדקאית) להסכם, באמצעותו תישא אם פונדקאית ברחמה עובר אשר יימסר לאחר לידתו להורים המיועדים. הליך הפונדקאות מאפשר לזוגות חשוכי ילדים להביא לעולם ילד/ה ולגדלם כהוריהם החוקיים לכל דבר ועניין.

הליך הפונדקאות הינו הליך מורכב מאוד הן ברמה הנפשית, הן ברמה הכלכלית, ובכלל, ועל כן על הזוגות שבוחרים להתחיל את התהליך לוודא שהם מוכנים אליו כאמור ברמה הרגשית, המשפטית והנפשית.

מי זכאי לפונדקאות

בישראל קיים חוק הסכמים לנשיאת עוברים, התשנ”ז – 1996, והוא שמסדיר את כל נושא הפונדקאות במדינת ישראל. על החוק אחראי שר הבריאות ושר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, והוא מגדיר בצורה מסודרת ומפורטת מי זכאי / לא זכאי לפונדקאות..

הפונדקאות מיועדת לזוגות וליחידים (ובין היתר לזוגות מאותו המין) תושבי ישראל, ובתנאי שהוועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים אישרה את הסכם הפונדקאות בין ההורים המיועדים לבין האם הפונדקאית. חשוב להבין, כי האם הפונדקאית אינה תורמת את הביצית, אלא היא נושאת את העובר בלבד – הביצית תיתרם על ידי גורם שלישי ו/או תשאב מהאם המיועדת. על מנת לאשר זכאות להליך פונדקאות, על ההורים המיועדים ועל הפונדקאית, לעמוד בקריטריונים אותם קבע משרד הבריאות.

 

הסכם הפונדקאות

תהליך פונדקאות מעוגן בחוזה /הסכם בו הצדדים מתחייבים האחד כלפי השני. על ההסכם לאגד היבטים שונים הכוללים את ההיבט הבריאותי, המשפטי, הפסיכולוגי והכלכלי גם יחד. חשוב לקחת בחשבון שהפונדקאית תזדקק לליווי במהלך התהליך כמובן, אך לעיתים גם לאחריו. ההסכם מאושר על ידי הוועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים, ותוקפו הוא עד 18 חודשים. לאחר קבלת האישור מהוועדה, ההסכם הינו סופי ולא בר תיקון אלא במקרים חריגים בלבד.

סוגי פונדקאות ומהי שיטת הפונדקאות הנהוגה בישראל

פונדקאות נחלקת לשני סוגים עיקריים:

פונדקאות קלאסית – האישה שימשה גם כתורמת ביצית וגם כפונדקאית. את הביצית הפרו בזרעו של האב המיועד ואת העובר החזירו אל רחמה של הפונדקאית כך שהעובר גנטית קשור לאב המיועד. לשיטה יתרונות מובהקים ובין היתר: הליך קצר יותר, העלויות נמוכות יותר, ההליך הרפואי פשוט יותר, ועוד. אך עם זאת שיטה זו לא חוקית במדינת ישראל (נכון לשנת 2022).

פונדקאות הריונית – השיטה הפופולארית יותר וזו שנהוגה גם בישראל (נכון לשנת 2022). בתהליך זה הפונדקאית היא אחת ותורמת הביצית היא אישה נוספת. משום שמבחינה גנטית העובר (הילד) אינו קשור לפונדקאית, נחסכים קשיים עתידיים לרבות היכולת לדרוש / לקבל זכויות על הילוד. לעומת הפונדקאות הקלאסית, שיטה זו ארוכה, מסורבלת, בירוקרטית, ומורכבת יותר

נקודות שחשוב להכיר במהלך הליך פונדקאות בחו”ל

פונדקאות בחו”ל משתנה ממדינה למדינה , ישנן מדינות אשר אוסרות על קיום ההליך למטרות רווח אלא מאשרות הליך ברמה האלטרואיסטית בלבד, מדינות אחרות אינן הסדירו את נושא הפונדקאות כך שהוא פרוץ, וזו כשלעצה הסיבה שיוצרת קשיים ברישום הילוד וכניסה אל סבך בירוקרטי שאגב, ניתן להימנע ממנו מראש ובתנאי שאתם בקיאים ברזי החוק של המדינה המדוברת. מי שרשאי לעבור הליך פונדקאות בחו”ל הם זוגות נשואים / ידועים בציבור, יחידים וזוגות חד מיניים. המדינות בהן ניתן לבצע הליך פונדקאות הם בין היתר: ארה”ב, קנדה, גואטמלה, מקסיקו, אוקראינה וגיאורגיה – לכל אחת מהמדינות הסדרים וחוקים משלה ועל כן יש להכיר אותם מבעוד מועד. משום שישראל מכירה בהליך הפונדקאות בחו”ל, רישום הילד יבוצע לאחר לידתו ואל מול שגרירות ישראל במדינה המדוברת.

דעו כי לא כל המדינות מאשרות הליך זה לזוגות חד מיניים / גברים יחידניים ועל כן חשוב לברר זאת מבעוד מועד, על פי רוב המדינות שמאשרות הליך זה לחד מיניים / יחידניים הן גואטמלה, מקסיקו, קנדה ומדינות נקודתיות בארה”ב.

מי שפונה להליך בחו”ל הם זוגות אשר לא רוצים להמתין זמן רב לבירוקרטיה בארץ, ישראלים שלהם אין זכאות להליך, בהם זוגות חד מיניים וגברים יחידניים.

פונדקאות בישראל חשוב לדעת

על מנת לעבור הליך פונדקאות בישראל, יש להיצמד לחוק ולענות על הקריטריונים הנדרשים ובין היתר: על הזוג להיות מעל גיל 18 (בגירים), עליהם להיות תושבי ישראל, חשוב שימציאו הוכחה לפיה כי האישה אינה יכולה להיכנס להריון באופן טבעי ו/או עליה להוכיח כי הריון מסכן את בריאותה / חייה. כדי להתחיל בתהליך, על ההורים המיועדים לקבל את אישור הועדה ולעבור את המבדקים בין היתר הפסיכולוגים והרפואיים. שיטת הפונדקאות הנהוגה בישראל היא הפונדקאות ההריונית, דהיינו האם הפונדקאית תישא עובר שאינו מהביצית שלה. הליך הפונדקאות בישראל מתאים לזוגות שלא יכולים להביא לעולם ילד (לרבות זוג מאותו המין) ויחידניים.

הכניסה להריון מתבצעת בהליך IVF (הפריה חוץ גופית) – הפונדקאית עוברת הליך הנקרא “החזרת עוברים” העוברים יהיו לרוב מתרומת זרע וביצית של ההורים המיועדים אלא אם ישנה בעיית פוריות לאחד מהצדדים (או שניהם), אזי התרומה תגיע מגורם שלישי (בנק זרע, תרומת ביצית).

כך תתחילו את ההליך

תחילת ההליך הוא אל מול ה”וועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים”. את הבקשה יגישו ההורים המיועדים ורק לאחר קבלת אישור יתחיל ה”מסע” לאיתור האם הפונדקאית. כדי לקבל את האישור הראשוני, יש להגיש מסמכים בהתאם – פעם אחת של ההורים המיועדים פעם שניה של האם הפונדקאית ופעם שלישית מסמכים משותפים לשני הצדדים.

קחו בחשבון כי תזומנו לדיון בוועדה לאחר הגשת המסמכים. כל עוד הועדה מבינה כי הצדדים ביצעו את ההסכם בהסכמה מלאה ומרצון חופשי, כי לא קיים חשש לפגיעה בבריאות האם הפונדקאית ו/או בשלום הילד שייוולד וכמובן שלא קיימים סעיפים המקפחים את זכויות הילד שייוולד בעתיד / אחד מהצדדים, הרי שהוועדה תאשר את ההליך. לאחר הדיון תתממש החתימה על ההסכם וגם עליו תחתום הוועדה ותאשר אותו לאחר בחינה מדוקדקת של כל המסמכים הנלווים. לאחר החתימה על ההורים המיועדים לרכוש פוליסת ביטוח שתגן על הפונדקאית.

קבלת אישור ראשוני מותנה בהגשת מסמכים בין היתר : מכתב פניה של בני הזוג המפרט את מעמדם, כתובתם, צילום ת.ז של שני הצדדים, תמצית רישום מרשם האוכלוסין, חוות דעת רפואית המעידה על הסכנה או אי יכולתה של האישה להרות / ללדת, בדיקת זרע של האב המיועד, סיכום מידע רפואי של האם והאב המיועדים.

כמה מילים על האם הפונדקאית – עליה להיות בין היתר : עד גיל 38 ועליה להיות אמא לילדים משלה. החוק בישראל קובע כי על הפונדקאית לעבור אבחון פסיכולוגי, לערוך שיחות (עם עוסית / פסיכולוגית), לבצע בדיקות דם / בדיקות גנטיות ובדיקות גניקולוגיות. לאחר הבדיקות האמורות תיפגש עם נציגי הוועדה הרפואית מטעם משרד הבריאות שתאשר / תדחה את בקשתה לשמש אם פונדקאית.

על המעורבים בתהליך למנות נאמן אשר יופקד על הכספים – הנאמן יפתח חשבון נאמנות אליו יופקד הכסף שמיועד לאם הפונדקאית ובהתאמה מושלמת להסכם ולתהליך, יעביר הנאמן את הכספים לפונדקאית. על ההורים המיועדים לשלם בין היתר תשלומי הוצאות לרבות : מימון הטיפולים, הבדיקות האשפוזים במידת הצורך ניתוחים לרבות ניתוחים קיסריים ועוד.

כיצד ניתן לאתר אם פונדקאית

אחד הקשיים בדרך להורות המיוחלת היא איתור אם פונדקאית ובטח אם מדובר על אם פונדקאית המתגוררת בישראל. את האם הפונדקאית רצוי לחפש רק לאחר / לקראת קבלת האישור הראשוני לביצוע פונדקאות ולא לפני. את הפונדקאית יכול הזוג לאתר באופן עצמאי (על ידי פרסום מודעות בכלי התקשורת ברשתות החברתיות השונות), או באמצעות סוכנויות תיווך שכל עיסוקם הוא מציאת אם פונדקאית ו”שידוכה” להורים מיועדים. איתור אם פונדקאית הוא לא סיום התהליך משום שעל הזוג המיועד להכין זרע וביצית לשם יצירת העובר בתנאי מעבדה והחזרתו אל הרחם של הפונדקאית. כאמור הזרע יכול להיות מתרומה או מהאב המיועד וכך גם הביצית יכולה להגיע מהאם המיועדת ולחילופין באמצעות תרומת ביציות.

ליווי משפטי בהליך הפונדקאי

לאחר שבחנתם את התנאים לפונדקאות ונמצאתם מתאימים להליך, כדאי לחפש עו”ד אשר מתמחה בתחום ויכול לסייע לכם בהליך המורכב ברמה המשפטית. כחלק בלתי נפרד מהליווי המשפטי ידאג עורך הדין להכנת ההסכם על הצד הטוב והמיטיב ביותר עבורכם, הוא ישמור על זכויותיכם במהלך ההליך ולאחריו ועל כן אל לכם להתפשר על עורך דין וחשוב לבחור את הטוב והמקצועי ביותר.