פונדקאות הוא הליך מורכב אשר עוגן בחוק על מנת לאפשר את מימוש הזכויות עבור שני הצדדים יחד (הן של ההורים המיועדים והן של הפונדקאית). ככלל הפונדקאות מאפשרת יצירת חיים עבור מי שאינו יכול לבצע זאת באופן טבעי, הן משום חסך בביציות והן בשל סכנת חיים. מטרת החוק היא ל”גשר” בין שני הצדדים ולרקום את היחסים התקינים ביניהם ובין הגופים השונים לרבות בתי המשפט, הביטוח הלאומי, המעסיקים של שני הצדדים, בתי החולים שם יבוצע ההליך ובכלל.

מה מגדיר חוק הסכמים לנשיאת עוברים

חוק הפונדקאות בישראל מגדיר בין היתר מהו הסכם לנשיאת עוברים, עורך הכרות עם הוועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים, מעמיד על הנס את זכויות וחובות האם הפונדקאית (האם הנושאת) לצד זכויות וחובות של ההורים המיועדים וזאת לצד הקריטריונים בהם מחויבים לעמוד ההורים המיועדים והאם הפונדקאית. עוד מאגד החוק ומסביר את תפקידו של העובד הסוציאלי ע”פ חוק ההסכמים וכמובן את המידע המקיף אודות פנקס פרטי הילוד, את הזכות להתקשר בהסכם, את ההליך עצמו הלכה למעשה, את הליך הבקשה למתן צו הורות ומהלך הדיונים שמתקיימים בדלתיים סגורות.

מה צריך לעבור עד שמאשרים היריון באמצעות פונדקאות בארץ

השלב הראשון להתקשרות בין ההורים המיועדים לבין האם הפונדקאית הוא עריכת הסכם בכתב בין השניים אותו הם יעבירו אל אישור הוועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים. הועדה שתאשר את ההסכם מורכבת בין היתר משני רופאים מומחים ליילוד וגניקולוגיה , מרופא פנימי, פסיכולוג קליני, עובד סוציאלי, נציג ציבור (משפטן), איש דת ועובד מדינה אחד לפחות.

על ההורים המיועדים להגיש את סך המסמכים לוועדה ולאחר שהוועדה תשמע שני הצדדים ותעבור על סך המסמכים, היא תעניק תשובה לחיוב או לשלילה. את ההחלטה יש לקבל ברוב קולות והיא תינתן בכתב.

איתור האם הפונדקאית יכול להתבצע באופן עצמאי ו/או באמצעות חברה מוכרת ומקצועית אשר עוסקת בפרט באיתור והתאמת זוגות לפונדקאית. ככל והתהליך יתבצע תוך פיקוח של מביני עניין, אזי סביר שתיתקלו פחות אם בכלל בעוולות אשר עלולות להתעורר לאור מורכבות התהליך.

לאחר האישור הראשוני ואיתור האם הפונדקאית, יאספו מסמכים (הכוללים בין היתר את סך הבדיקות) של ההורים המיועדים של הפונדקאית ושל שני הצדדים יחד – יש להכיר את סך המסמכים שעליכם לאסוף.

חוק הפונדקאות בישראל

פונדקאות מחו”ל

אחד הקשיים בהליך הפונדקאות בישראל הוא דווקא לא חוק לנשיאת עוברים אלא איתור אם פונדקאית לביצוע ההליך, וזו כשלעצמה הסיבה שרבים בוחרים לפנות למדינות מעבר לים ולבצע פונדקאות בחו”ל. ההליך בחו”ל מאפשר התמודדות עם בירוקרטיה הרבה פחות נוקשה ומסורבלת וההליך הופך למהיר יותר בצורה משמעותית. כך מי שידו משגת יכול לקצר את ההליך ולזכות במבחר רב יותר של פונדקאיות.